Geplaatst op

Land bemesten voor gezond voer

Land bemesten panorama

Land bemesten voor gezond voer

Nu we de kou achter ons hebben gelaten en het voorjaar lijkt door te breken, is de tijd van het bemesten van het land aangebroken. Bemesten is belangrijk om de bodem voldoende voedingsstoffen te geven. Hierdoor is de bodem in staat om het gewas van voldoende voedingsstoffen te voorzien. Hierdoor kunnen onze Jersey koeien gezonde melk en gezond vlees produceren.

De eerste stap: calcium bemesten

Als eerste stap om het land te bemesten hebben we dit voorjaar gips gestrooid. Dit doen we om de bodem voldoende calcium te geven. Calcium bemesting geven we, omdat dit in de bodem wordt gebruikt om bodemprocessen te reguleren. Zonder voldoende calcium komt het bodemleven onvoldoende op gang en komen de andere in de bodem aanwezige elementen onvoldoende beschikbaar voor de planten. Hierdoor kunnen de planten niet optimaal groeien. Daarnaast is het een biologische manier om de groei van onkruiden tegen te gaan. Onkruiden houden namelijk niet van een bodem met een goede calcium balans.

Daarna de drijfmest

Na het geven van calcium, zijn we deze week begonnen met de tweede stap van het bemesten van het land, namelijk het uitrijden van drijfmest. Dit is de mest van de melkkoeien, die we de hele winter in onze mestput hebben verzameld om nu aan de bodem terug te geven. Hierin zitten voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfaat en kali. Deze elementen zijn belangrijk voor de groei van de plant. Stikstof zorgt namelijk voor de vorming van bladgroen en eiwit. Hierdoor kan de plant onder andere chlorofyl aanmaken en zonlicht omzetten in energie om te kunnen groeien. Fosfaat is nodig als bouwstof voor de plant en stimuleert de wortelvorming. Kali zorgt voor transport van de verschillende bodemelementen in de plant. Daarnaast zorgt het voor een goede opname van vocht door de wortels van de plant en minder afgifte van vocht door de bladeren. Naast deze drie hoofdelementen zitten er ook nog andere elementen in de drijfmest. Om te zorgen dat we een uitgebalanceerde   bemesting aan de bodem geven, doen we in de drijfmest een toevoeging. Deze zorgt ervoor dat de vervluchtiging van ammoniak en de uitspoeling van nitraat sterk beperkt wordt en extra mineralen en spoorelementen toevoegt. Dit geeft het bodemleven een opkikker, zodat deze beter in staat is de mest om te zetten in voor de plant nuttige voeding.

Stikstof aan aanvulling op de bemesting

Als aanvulling op deze bronnen van bemesting geven de bodem nog een laatste beetje stikstof meststof. Hierdoor zijn de planten nog beter in staat de zonne-energie uit de lucht te halen. Ook stimuleert dit de vorming van voldoende eiwit. Dit eiwit komt later weer van pas als de koeien het gras eten. Dit eiwit komt weer als proteïne terug in de melk en het vlees. Als je deze producten eet of drinkt, zorgt het ervoor dat je lichaam hier spieren mee kan aanmaken of kan herstellen van een zware inspanning.

Jersey koe eet gezond gras

Stikstof door klaver

We geven de stikstof nu nog in de vorm van kunstmest. Met klaver kunnen we hetzelfde doel bereiken. Helaas verdwijnt klaver snel uit onze percelen. Door het verder verbeteren van onze bodem, gaan we ervan uit dat we in de toekomst de klaver in onze percelen wel in stand kunnen houden en we geen kunstmatige toevoeging van stikstof meer nodig zijn.