Geplaatst op

Review BBQ pakket

Healthy Kelly heeft op haar blog een review van ons luxe BBQ pakket geschreven. In haar blog neemt ze haar lezers mee in waar ons product vandaan komt, wat er in zoal in het BBQ pakket zit, hoe het bij haar afgeleverd is en uiteraard hoe de kwaliteit van het vlees is. Lees hier haar bevindingen.

Healthy Kelly Blog

Lees de volledige blog hier verder…

Mocht je geïnteresseerd zijn in één van de BBQ pakketten, deze kan je hier bekijken en bestellen

Geplaatst op

Land bemesten voor gezond voer

Land bemesten panorama

Land bemesten voor gezond voer

Nu we de kou achter ons hebben gelaten en het voorjaar lijkt door te breken, is de tijd van het bemesten van het land aangebroken. Bemesten is belangrijk om de bodem voldoende voedingsstoffen te geven. Hierdoor is de bodem in staat om het gewas van voldoende voedingsstoffen te voorzien. Hierdoor kunnen onze Jersey koeien gezonde melk en gezond vlees produceren.

De eerste stap: calcium bemesten

Als eerste stap om het land te bemesten hebben we dit voorjaar gips gestrooid. Dit doen we om de bodem voldoende calcium te geven. Calcium bemesting geven we, omdat dit in de bodem wordt gebruikt om bodemprocessen te reguleren. Zonder voldoende calcium komt het bodemleven onvoldoende op gang en komen de andere in de bodem aanwezige elementen onvoldoende beschikbaar voor de planten. Hierdoor kunnen de planten niet optimaal groeien. Daarnaast is het een biologische manier om de groei van onkruiden tegen te gaan. Onkruiden houden namelijk niet van een bodem met een goede calcium balans.

Daarna de drijfmest

Na het geven van calcium, zijn we deze week begonnen met de tweede stap van het bemesten van het land, namelijk het uitrijden van drijfmest. Dit is de mest van de melkkoeien, die we de hele winter in onze mestput hebben verzameld om nu aan de bodem terug te geven. Hierin zitten voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfaat en kali. Deze elementen zijn belangrijk voor de groei van de plant. Stikstof zorgt namelijk voor de vorming van bladgroen en eiwit. Hierdoor kan de plant onder andere chlorofyl aanmaken en zonlicht omzetten in energie om te kunnen groeien. Fosfaat is nodig als bouwstof voor de plant en stimuleert de wortelvorming. Kali zorgt voor transport van de verschillende bodemelementen in de plant. Daarnaast zorgt het voor een goede opname van vocht door de wortels van de plant en minder afgifte van vocht door de bladeren. Naast deze drie hoofdelementen zitten er ook nog andere elementen in de drijfmest. Om te zorgen dat we een uitgebalanceerde   bemesting aan de bodem geven, doen we in de drijfmest een toevoeging. Deze zorgt ervoor dat de vervluchtiging van ammoniak en de uitspoeling van nitraat sterk beperkt wordt en extra mineralen en spoorelementen toevoegt. Dit geeft het bodemleven een opkikker, zodat deze beter in staat is de mest om te zetten in voor de plant nuttige voeding.

Stikstof aan aanvulling op de bemesting

Als aanvulling op deze bronnen van bemesting geven de bodem nog een laatste beetje stikstof meststof. Hierdoor zijn de planten nog beter in staat de zonne-energie uit de lucht te halen. Ook stimuleert dit de vorming van voldoende eiwit. Dit eiwit komt later weer van pas als de koeien het gras eten. Dit eiwit komt weer als proteïne terug in de melk en het vlees. Als je deze producten eet of drinkt, zorgt het ervoor dat je lichaam hier spieren mee kan aanmaken of kan herstellen van een zware inspanning.

Jersey koe eet gezond gras

Stikstof door klaver

We geven de stikstof nu nog in de vorm van kunstmest. Met klaver kunnen we hetzelfde doel bereiken. Helaas verdwijnt klaver snel uit onze percelen. Door het verder verbeteren van onze bodem, gaan we ervan uit dat we in de toekomst de klaver in onze percelen wel in stand kunnen houden en we geen kunstmatige toevoeging van stikstof meer nodig zijn.

Geplaatst op

Kou op de boerderij

Koeien water geven

Kou op de boerderij

De komende dagen gaat het, als de weerberichten kloppen, weer erg koud worden. Dit gebeurde eerder deze winter ook al. Ruim een week geleden hebben we het volgende meegemaakt op de boerderij:

Gezond weer

Ondanks dat de temperaturen ver onder de 0 graden lagen en er een straffe wind uit het oosten woei, is het voor koeien niet snel te koud. Een normale (zwart witte) Nederlandse koe kan het prima vinden met temperaturen onder de 5 graden. Tot -10 graden genieten ze van het winterweer. Koud weer zorgt ervoor dat er voldoende zuurstof beschikbaar is in de lucht en dat bacteriën zich rustig houden. De extra verbranding van energie door de kou wordt daardoor ruimschoots gecompenseerd door de gunstige omstandigheden, waarin de dieren zich bevinden.

De Jersey’s en de kou

Ondanks dat het weer ook voor onze Jersey’s gezond is, hebben ze eerder last van de kou. Dit komt, doordat de dieren kleiner zijn en naar verhouding met andere koeienrassen een groot lichaamsoppervlak hebben. Hierdoor stralen ze meer warmte uit naar de omgeving. Dit verklaart ook dat Jersey’s het in de zomer bij hoge temperaturen langer volhouden dan de zwart witte Nederlandse koeien. Als de dieren het echt koud hebben, gaan de haren recht overeind staan en worden bijvoorbeeld de tepels erg gevoelig. Niet handig als we er nog melk uit willen halen. Hiervan merkten we gelukkig weinig tijdens de kou.

De kalveren stralen naar verhouding nog meer warmte uit naar hun omgeving dan koeien. Dit komt doordat hun huidoppervlak in verhouding tot het gewicht groter is dan bij een koe. Doordat onze kalveren buiten lopen in de winter, moeten we alle zeilen bijzetten ze lekker warm te houden. Dit betekend dat we de dieren ruim in het stro zetten, zodat ze hier lekker in weg kunnen kruipen. Daarnaast beschermt de iglo de kalveren tegen de wind en geven we ze extra voer dan normaal, omdat de dieren meer voer nodig zijn om zich warm te kunnen houden. Hierdoor hebben ze geen last van de kou. De kalveren komen alleen om te eten en te drinken ze even naar buiten. Is hun maagje vol, dan gaan ze snel weer terug in de iglo en zie je ze de rest van de dag niet meer buiten.

Bevroren waterleidingen

Naast het warm houden van de kalveren, is onze grootste uitdaging de dieren te blijven voorzien van vers water. Doordat het ineens snel koud werd, waren veel waterleidingen buiten en in de stal bevroren, ondanks dat we alles winterproof gemaakt hebben. Sommige waterbakken hebben we snel weer ontdooid gekregen met warm water. Andere bakken wilden niet meer stromen. Hierdoor zijn we erg druk geweest met het brengen van emmers water naar de kalveren en koeien, waar de waterleidingen bevroren zijn. We hopen dat het dit weekend niet weer zo erg wordt als voor ruim een week terug. We zijn in ieder geval goed voorbereid en weten waar we op moeten letten.

Onze melkrobot kan gelukkig goed tegen de kou. Ondanks dat de ijspegels eraan hangen, melkt de machine de koeien gewoon door bij dit weer. Voor de robot moet het -25 graden worden, voordat deze niet meer werkt. Die grens gaan we deze winter naar verwachting niet meer meemaken, dus dat is voor ons een zorg minder.

Ijspegels aan de robot

Geplaatst op

Jersey kalfjes verzorgen

Jersey kalfjes verzorgen

Jersey kalfjes verzorgen

Hoe verzorgen we onze Jersey kalfjes

Onze Jersey kalfjes verzorgen is naast het melken en voeren van de Jersey koeien één van de belangrijkste taken op ons melkveebedrijf. Zoals ik in mijn vorige blog heb aangekondigd, ga ik je deze blog meenemen hoe we onze Jersey kalfjes verzorgen.

Goede verzorging begint al vroeg

Een goede verzorging van het Jersey kalfje begint al vroeg. Om precies te zijn al tijdens de dracht. Door de moeder van het kalfje tijdens de dracht goed te verzorgen en de juiste voeding te geven, kan het nog ongeboren Jersey kalfje tijdens deze periode ongestoord groeien. Na de geboorte verzekert dit ons er van dat de moeder koe voldoende en kwalitatief goede biest heeft voor haar kalf.

Na de geboorte

Nadat het Jersey kalfje in de afkalfstal wordt geboren, proberen we haar zo snel mogelijk biest te geven. Het liefste van de eigen moeder. Als zij geen biest heeft, pakken we biest dat we hebben ingevroren in de vriezer. Door dit snel te geven krijgt het kalfje voldoende afweerstoffen binnen. Dit is noodzakelijk om in de periode na de geboorte voldoende weerstand te hebben voor alle bedreigingen in de omgeving. Een kalfje gaat pas na een aantal weken haar eigen afweer opbouwen en zal het dus eerst moeten doen met de afweerstoffen die ze van haar moeder via de biest meekrijgt. Naast dat de biest snel na geboorte gegeven moet worden, moet het ook vaak worden gegeven. Wij proberen drie keer per dag biest te geven de eerste dagen. Soms kan het ook minder vaak, als het Jersey kalfje al bij de koe heeft gedronken. Nadat de biest is gegeven en het kalfje door de koe is schoongelikt, blijven onze Jersey kalfjes maximaal één dag bij de koe lopen en gaan dan naar hun eigen onderkomen, buiten in de iglo’s. Wij gaan in de toekomst kijken hoe we onze Jersey kalfjes en de koeien op meer natuurlijke manier langer bij elkaar kunnen houden. Voor dit moment is het vroeg scheiden van koe en het kalfje helaas de enige mogelijkheid die we hebben.

De eerste dagen buiten tot het moment van spenen

Buiten in de iglo’s krijgen de Jersey kalfjes in eerste instantie biest, wat na drie dagen overgaat in koemelk. Beetje bij beetje voeren we de melkgift op, totdat onze Jersey kalfjes maximaal 2 liter melk per keer krijgen. De kalfjes krijgen na een paar weken ook vast voer erbij, om hier alvast aan te wennen. Na twee maanden worden de dieren gespeend. Dit wil zeggen dat de melkgift langzaam wordt afgebouwd, zodat het kalfje rustig kan gaan wennen aan een leven zonder melk. Gras, brokjes en water nemen dan de plaats over die melk daarvoor had. Na het spenen gaan de Jersey kalfjes naar het grote groepshok, zodat ze ook aan elkaar kunnen wennen. Ze zijn op deze leeftijd ook de meest kritische periode door en het is goed dan ze dan met elkaar in aanraking komen en weerstand gaan opdoen.

Wil je op de hoogte blijven van onze Jersey koeien en onze boerderij, like Jerseykoe.com op Facebook!

Geplaatst op

Nieuwe kalverhokken

Nieuwe kalverhokken

Afgelopen november heeft onze kalverhuisvesting voor jonge dieren een update gehad. Onze oude kalverhuisvesting was aan vervanging toe. We zijn stap voor stap de hokken aan het moderniseren gegaan en nu kunnen we stellen dat het jongvee allemaal weer in moderne, nieuwe hokken is gehuisvest. De laatste hokken die we vervangen hebben raakten versleten en het klimaat was in onze ogen niet geschikt voor het houden van kalveren. We hebben nu allemaal hokken in de buitenlucht.

Waarom in de buitenlucht?

Koeien houden van frisse lucht, ze gedijen het beste bij lage temperaturen. Daarnaast is hun longomvang beperkt. Ze hebben slechts 90% van de longcapaciteit die andere vergelijkbare dieren, zoals bijvoorbeeld paarden hebben. Longweefsel dat ooit beschadigd is geraakt groeit niet meer aan en de longen raken zo onderontwikkeld. Een tekort aan longinhoud heeft nadelige gevolgen. Dit uit zich in een lage melkproductie als melkkoe en meer gezondheidsproblemen. Om dit te voorkomen is het van belang dat de longen van de jonge dieren geen schade oplopen tijden de groeiperiode. Wij hebben ervoor gekozen de dieren in de buitenlucht te gaan houden. Wij zijn van mening dat dit het meest natuurlijk voor de dieren is. Daar komt bij dat hierdoor de ziektedruk laag is en dit goed is voor de gezondheid van de kalveren. Daarnaast is het prachtig om de dieren ‘s ochtends buiten te zien lopen. Voor als je nu denkt dat de dieren het koud en nat hebben in de winter, wees niet bang, want ze hebben de beschikking over een iglo, waarin ze heerlijk warm kunnen liggen in een dik pak stro.

Alle kalveriglo's op een rij

Hoe worden de kalveren gehouden?

Onze kalveren houden we de eerste periode in individuele iglo’s. Elk kalf krijgt een schoon hok. We kunnen zo goed zien hoe ze zich ontwikkelen en of ze bijvoorbeeld niet ziek zijn. Na deze eerste periode gaan de kalveren naar een groepshok, waar ze maximaal in groepen van 7 kalveren verblijven. Dit hok is wederom in de buitenlucht en de kalveren leven op stro. Dit heeft als voordeel dat de kalveren gewend aan elkaar raken, met alle voordelen van een frisse omgeving en een laag risico om ziek te worden. Zo kan het kalf zich optimaal ontwikkelen tot melkkoe, of een goede basis leggen voor heerlijk vlees. Na deze periode gaan de dieren doorgaans naar de wei, of in de winter naar de ligboxenstal.

Nieuwe kalverhokken

Denk je nu na het lezen hoe we onze dieren verzorgen…in mijn volgende blog ga ik je stap voor stap uitleggen hoe we de kalveren verzorgen.

Geplaatst op

Storm op de boerderij

Storm op de boerderij

Zoals overal in het land was het ook bij ons op de boerderij stormachtig gisterochtend. Met maximaal windkracht 11 is ons erf mooi schoongewaaid. Doordat alles hier op het platteland open is, moeten we altijd goed nadenken hoe en waar we wat neerzetten, om te voorkomen dat het met het eerste het beste zuchtje wind wegwaait. Daarnaast moet alles goed gezekerd staan, mocht een storm ineens komen opzetten. Onze boerderij staat in een heel open landschap, met weinig bomen. Hierdoor waait het hier altijd eerder en harder dan in de stad of in het bos.

De Jersey koeien en de storm

De koeien genieten doorgaans erg van het uitzicht wat ze hebben in het landschap. Op zomerdag kunnen ze dan heerlijk relaxed liggen in de zon. Nu in de winter met storm staan ze lekker op stal en gaan de windschermen automatisch dicht om zo tocht en regeninslag tegen te gaan en zieke dieren te voorkomen. De Jersey’s zijn naast de harde wind ook geen fan van regen en nat worden. We hebben de kalveren, die we tegenwoordig buiten houden, tijdens de buien en storm niet buiten gezien. Ze hebben mooi droog kunnen liggen in hun iglo’s. Wel wilden de lege iglo’s wegwaaien. We hebben ze extra verzwaard, om zo wegwaaien te voorkomen.

De schade

De storm was heftig vandaag, maar we hebben weinig schade aan de storm overgehouden. De belangrijkste dingen die kapot- en omgewaaid zijn, zijn een dikke boomtak en een machine die van zijn sokkel is gewaaid. Dat de storm krachtig was, was ook te zien aan een zware mestslang, die door de storm vanaf de muur van de stal midden op het pad is beland. De wind stond voor ons gelukkig de goede kant op zodat de dikke boomtak niet op onze kalveren in de iglo’s of op de schuur terecht is gekomen. Zie hieronder de foto’s voor een indruk van wat de storm heeft aangericht.