Geplaatst op

Land bemesten voor gezond voer

Land bemesten panorama

Land bemesten voor gezond voer

Nu we de kou achter ons hebben gelaten en het voorjaar lijkt door te breken, is de tijd van het bemesten van het land aangebroken. Bemesten is belangrijk om de bodem voldoende voedingsstoffen te geven. Hierdoor is de bodem in staat om het gewas van voldoende voedingsstoffen te voorzien. Hierdoor kunnen onze Jersey koeien gezonde melk en gezond vlees produceren.

De eerste stap: calcium bemesten

Als eerste stap om het land te bemesten hebben we dit voorjaar gips gestrooid. Dit doen we om de bodem voldoende calcium te geven. Calcium bemesting geven we, omdat dit in de bodem wordt gebruikt om bodemprocessen te reguleren. Zonder voldoende calcium komt het bodemleven onvoldoende op gang en komen de andere in de bodem aanwezige elementen onvoldoende beschikbaar voor de planten. Hierdoor kunnen de planten niet optimaal groeien. Daarnaast is het een biologische manier om de groei van onkruiden tegen te gaan. Onkruiden houden namelijk niet van een bodem met een goede calcium balans.

Daarna de drijfmest

Na het geven van calcium, zijn we deze week begonnen met de tweede stap van het bemesten van het land, namelijk het uitrijden van drijfmest. Dit is de mest van de melkkoeien, die we de hele winter in onze mestput hebben verzameld om nu aan de bodem terug te geven. Hierin zitten voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfaat en kali. Deze elementen zijn belangrijk voor de groei van de plant. Stikstof zorgt namelijk voor de vorming van bladgroen en eiwit. Hierdoor kan de plant onder andere chlorofyl aanmaken en zonlicht omzetten in energie om te kunnen groeien. Fosfaat is nodig als bouwstof voor de plant en stimuleert de wortelvorming. Kali zorgt voor transport van de verschillende bodemelementen in de plant. Daarnaast zorgt het voor een goede opname van vocht door de wortels van de plant en minder afgifte van vocht door de bladeren. Naast deze drie hoofdelementen zitten er ook nog andere elementen in de drijfmest. Om te zorgen dat we een uitgebalanceerde   bemesting aan de bodem geven, doen we in de drijfmest een toevoeging. Deze zorgt ervoor dat de vervluchtiging van ammoniak en de uitspoeling van nitraat sterk beperkt wordt en extra mineralen en spoorelementen toevoegt. Dit geeft het bodemleven een opkikker, zodat deze beter in staat is de mest om te zetten in voor de plant nuttige voeding.

Stikstof aan aanvulling op de bemesting

Als aanvulling op deze bronnen van bemesting geven de bodem nog een laatste beetje stikstof meststof. Hierdoor zijn de planten nog beter in staat de zonne-energie uit de lucht te halen. Ook stimuleert dit de vorming van voldoende eiwit. Dit eiwit komt later weer van pas als de koeien het gras eten. Dit eiwit komt weer als proteïne terug in de melk en het vlees. Als je deze producten eet of drinkt, zorgt het ervoor dat je lichaam hier spieren mee kan aanmaken of kan herstellen van een zware inspanning.

Jersey koe eet gezond gras

Stikstof door klaver

We geven de stikstof nu nog in de vorm van kunstmest. Met klaver kunnen we hetzelfde doel bereiken. Helaas verdwijnt klaver snel uit onze percelen. Door het verder verbeteren van onze bodem, gaan we ervan uit dat we in de toekomst de klaver in onze percelen wel in stand kunnen houden en we geen kunstmatige toevoeging van stikstof meer nodig zijn.

Geplaatst op

Storm op de boerderij

Storm op de boerderij

Zoals overal in het land was het ook bij ons op de boerderij stormachtig gisterochtend. Met maximaal windkracht 11 is ons erf mooi schoongewaaid. Doordat alles hier op het platteland open is, moeten we altijd goed nadenken hoe en waar we wat neerzetten, om te voorkomen dat het met het eerste het beste zuchtje wind wegwaait. Daarnaast moet alles goed gezekerd staan, mocht een storm ineens komen opzetten. Onze boerderij staat in een heel open landschap, met weinig bomen. Hierdoor waait het hier altijd eerder en harder dan in de stad of in het bos.

De Jersey koeien en de storm

De koeien genieten doorgaans erg van het uitzicht wat ze hebben in het landschap. Op zomerdag kunnen ze dan heerlijk relaxed liggen in de zon. Nu in de winter met storm staan ze lekker op stal en gaan de windschermen automatisch dicht om zo tocht en regeninslag tegen te gaan en zieke dieren te voorkomen. De Jersey’s zijn naast de harde wind ook geen fan van regen en nat worden. We hebben de kalveren, die we tegenwoordig buiten houden, tijdens de buien en storm niet buiten gezien. Ze hebben mooi droog kunnen liggen in hun iglo’s. Wel wilden de lege iglo’s wegwaaien. We hebben ze extra verzwaard, om zo wegwaaien te voorkomen.

De schade

De storm was heftig vandaag, maar we hebben weinig schade aan de storm overgehouden. De belangrijkste dingen die kapot- en omgewaaid zijn, zijn een dikke boomtak en een machine die van zijn sokkel is gewaaid. Dat de storm krachtig was, was ook te zien aan een zware mestslang, die door de storm vanaf de muur van de stal midden op het pad is beland. De wind stond voor ons gelukkig de goede kant op zodat de dikke boomtak niet op onze kalveren in de iglo’s of op de schuur terecht is gekomen. Zie hieronder de foto’s voor een indruk van wat de storm heeft aangericht.